STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED  KRZYWDZENIEM w Publicznym Przedszkolu „Calineczka” w Czarnymlesie

Podstawa programowania wychowania przedszkolnego

Procedura zapewniania bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Calineczka”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2023/2024- DOBRO CALINECZKI 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2023/2024- MALI ODKRYWCY

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2020/2021

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Statut Przedszkola

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2016 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Calineczka” w Czarnymlesie w związku z wystąpieniem COVID-19