OFERTA BEZPŁATNEJ POMOCY  Z PORADNI PSYCH- PEDAGOG.  W OSTROWIE WLKP ( DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ DO ZREALIZOWANIA NA TERENIE PRZEDSZKOLI)

Oferta na terenie przedszkoli

Prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

 • gotowości szkolnej oraz roli rodziców w przygotowaniu dziecka do klasy I

(M. Rowińska-Pietrakowska / B. Mrula)

 • stymulacji rozwoju dziecka oraz funkcji percepcyjno-motorycznych z pokazem ćwiczeń i pomocy (M. Rowińska-Pietrakowska / M. Wabińska)
 • rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)
 • integracji sensorycznej (I. Lenczewska)
 • błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców (B. Mrula, M. Ciechowska-Kowalczyk, J. Kozłowska)
 • urządzeń elektronicznych w rękach małego dziecka, zasad z ich korzystania (M. Bochniak, I. Ambroży)
 • wsparcia dzieci wysoko wrażliwych (M. Miszkin-Kukułka)

Warsztat „Słowa mają moc czyli o sztuce doceniania” (M. Rowińska – Pietrakowska, M. Miszkin – Kukułka)

 

. Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie poradni i przedszkoli

 

 1. Oferta na terenie poradni

– sieci wsparcia i współpracy

konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb

– konsultacje psychologiczne i pedagogiczne w ramach dyżurów – poniedziałek lub czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów udostępnionego na stronie internetowej Poradni oraz profilu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim na facebook’u)

 

 1. Oferta na terenie przedszkoli

– obserwacje dzieci

– konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb

szkolenia, prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

 • sprawnej ręki (usprawniania motoryki małej, ćwiczeń) (I. Lenczewska, B. Baraniak)
 • lateralizacji – jej przyczyn, objawów, diagnozy (M. Rowińska-Pietrakowska)
 • gotowości szkolnej (pedagodzy)
 • ryzyka dysleksji i symptomów dysleksji (pedagodzy)
 • rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)
 • dziecka z niepełnosprawnością wzroku (I. Lenczewska, J. Kozłowska)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wobec dziecka niesłyszącego i słabo słyszącego (M. Wabińska)
 • procesu wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (D. Nowak, I. Ambroży, I. Kaźmierczak)

 

 

 

Oferta dla dzieci

 1. Badania przesiewowe słuchu, mowy i funkcji słuchowych na terenie przedszkoli (B. Mrula i K. Wardeńska)
 2. Chronimy dzieci – zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystania seksualnego opracowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (M. Rowińska – Pietrakowska, I. Ambroży – 2-3 spotkania dla grup dzieci 5-6 letnich)
 3. Poprzez ruch do pisania – warsztat dla dzieci 5-6 letnich na terenie przedszkola – 3 godz. (I. Lenczewska)
 4. Warsztaty dla dzieci, dotyczące radzenia sobie z emocjami dla grupy dzieci 5-6 letnich (J. Kozłowska, D. Nowak

 

 1. Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni i przedszkoli

 

 1. Oferta na terenie poradni
 • konsultacje psychologiczne i pedagogiczne w ramach dyżurów – poniedziałek lub czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów udostępnionego na stronie internetowej Poradni oraz profilu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim na facebook’u)
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły” warsztaty (M. Ciechowska-Kowalczyk / I. Ambroży i B. Mrula – 7 spotkań po 2,5 godz., zapisy w sekretariacie Poradni)
 • Apteczka współczesnego rodzica – cykl warsztatów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla rodziców

(I. Ambroży  i B. Mrula – 6 spotkań po 3 godz. – pierwszy czwartek listopada, grudnia, lutego, marca, kwietnia i maja w godzinach 16.00 – 18.15 w PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego Filia w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Limanowskiego 17 – tematyka i informacje o zapisach będą dostępne na stronie internetowej Poradni oraz profilu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim na facebook’u)