„PRZEDSZKOLE I RODZINA TO JEDNA DRUŻYNA” 

DLACZEGO WSPÓŁPRACA RODZICÓW
Z PRZEDSZKOLEM
JEST POTRZEBNA?- prezentacja dla rodziców.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim

Od 04.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim wznawia swoją działalność w zakresie diagnoz w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

Jednocześnie informujemy, że gdyby chcieli Państwo skorzystać z oferty pomocy, jaką proponuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp. to pod numerem telefonu:

62 736 51 39

do Państwa dyspozycji są zatrudnieni w tej placówce specjaliści ( m.in. psycholodzy, pedagodzy, terapeuci). Z Poradnią można również kontaktować się drogą mailową:

[email protected]

OFERTA PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OFERTA BEZPŁATNEJ POMOCY DLA DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

W ROKU SZKOLNYM   2022 / 2023

Szanowni Państwo,

w ramach procesu wspomagania przedszkoli zapraszamy przede wszystkim do korzystania z konsultacji – dyżurów informacyjnych dla rodziców i nauczycieli, sieci wsparcia i współpracy dla nauczycieli oraz organizowanych przez pracowników Poradni warsztatów dla rodziców.

Formy pomocy i wspomagania na terenie przedszkoli w pierwszej kolejności chcemy dedykować placówkom niezatrudniającym psychologów, pedagogów czy pedagogów specjalnych.

Zgłoszenie zapotrzebowania na konkretne formy pomocy należy zgłaszać na specjalnym formularzu dostępnym na naszej stronie internetowej.

I. Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni i przedszkoli

1. Oferta na terenie poradni

 • konsultacje psychologiczne i pedagogiczne w ramach dyżurów – poniedziałek lub czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów udostępnionego na stronie internetowej Poradni oraz profilu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim na facebook’u)
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły” warsztaty (M. Ciechowska-Kowalczyk / I. Ambroży i B. Mrula – 7 spotkań po 2,5 godz., zapisy w sekretariacie Poradni)
 • Apteczka współczesnego rodzica – cykl warsztatów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla rodziców

(I. Ambroży  i B. Mrula – 6 spotkań po 3 godz. – pierwszy czwartek listopada, grudnia, lutego, marca, kwietnia i maja w godzinach 16.00 – 18.15 w PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego Filia w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Limanowskiego 17 – tematyka i informacje o zapisach będą dostępne na stronie internetowej Poradni oraz profilu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim na facebook’u)

2. Oferta na terenie przedszkoli

Prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

 • gotowości szkolnej oraz roli rodziców w przygotowaniu dziecka do klasy I

(M. Rowińska-Pietrakowska / B. Mrula)

 • stymulacji rozwoju dziecka oraz funkcji percepcyjno-motorycznych z pokazem ćwiczeń i pomocy (M. Rowińska-Pietrakowska / M. Wabińska)
 • rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)
 • integracji sensorycznej (I. Lenczewska)
 • błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców (B. Mrula, M. Ciechowska-Kowalczyk, J. Kozłowska)
 • urządzeń elektronicznych w rękach małego dziecka, zasad z ich korzystania (M. Bochniak, I. Ambroży)
 • wsparcia dzieci wysoko wrażliwych (M. Miszkin-Kukułka)

Warsztat „Słowa mają moc czyli o sztuce doceniania” (M. Rowińska – Pietrakowska, M. Miszkin – Kukułka)

II. Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie poradni i przedszkoli

1. Oferta na terenie poradni

– sieci wsparcia i współpracy

konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb

– konsultacje psychologiczne i pedagogiczne w ramach dyżurów – poniedziałek lub czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów udostępnionego na stronie internetowej Poradni oraz profilu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim na facebook’u)

2. Oferta na terenie przedszkoli

– obserwacje dzieci

– konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb

szkolenia, prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

 • sprawnej ręki (usprawniania motoryki małej, ćwiczeń) (I. Lenczewska, B. Baraniak)
 • lateralizacji – jej przyczyn, objawów, diagnozy (M. Rowińska-Pietrakowska)
 • gotowości szkolnej (pedagodzy)
 • ryzyka dysleksji i symptomów dysleksji (pedagodzy)
 • rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)
 • dziecka z niepełnosprawnością wzroku (I. Lenczewska, J. Kozłowska)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wobec dziecka niesłyszącego i słabo słyszącego (M. Wabińska)
 • procesu wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (D. Nowak, I. Ambroży, I. Kaźmierczak)

III. Oferta dla dzieci

1. Badania przesiewowe słuchu, mowy i funkcji słuchowych na terenie przedszkoli  (B.  Mrula i K. Wardeńska)

2. Chronimy dzieci – zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystania seksualnego opracowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (M. Rowińska – Pietrakowska, I. Ambroży – 2-3 spotkania dla grup dzieci 5-6 letnich)

3. Poprzez ruch do pisania – warsztat dla dzieci 5-6 letnich na terenie przedszkola – 3 godz. (I. Lenczewska)

4. Warsztaty dla dzieci, dotyczące radzenia sobie z emocjami dla grupy dzieci 5-6 letnich (J. Kozłowska, D. Nowak)