OFERTA   EDUKACYJNA

 

 

 DRODZY    RODZICE

 

W  naszym przedszkolu w ramach zajęć  przeprowadzonych  w  grupach nauczycielki realizują  zagadnienia z podstawy programowej w zakresie:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:

* język angielski

* logopedia

* religia (grupa 4-5 i 5-6  latki ).

* rytmiki,

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia:

* rewalidacyjne

* korekcyjno-kompensacyjne

* logopedyczne

* zajęcia z pedagogiem specjalnym i pedagogiem ogólnym,