RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU”CALINECZKA”

W CZARNYMLESIE

 

6.30 – 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI :

stosowanie zwrotów grzecznościowych, wycieranie obuwia przed wejściem do przedszkola, doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni, zabawy twórcze ,dydaktyczne, tematyczne, integracyjne, słuchowe, logopedyczne, konstrukcyjne, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, przygotowanie pomocy do zajęć, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce i ze śpiewem.

8.50 – 9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA:

czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

9.00-9.30 I ŚNIADANIE:

kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9.30-10.30

ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OKREŚLONYCH OBSZARACH, ZGODNYCH Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

– edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,

– edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,

– edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości,

– jez. angielski, religia w grupach starszych, rytmika, pomoc logopedyczna i pedagogiczna.

10.30-10.45 II ŚNIADANIE – PRZEKĄSKA

– kontynuacja doskonalenia nawyków higienicznych i kulturalnych.

10.45 -12.15 AKTYWNOŚĆ JEDNOLITA I ZRÓŻNICOWANA,

– zabawa dowolna i wg zainteresowań dzieci – konstrukcyjne, w kącikach do zabaw tematycznych, obserwacje w kąciku przyrody rozwijanie kreatywności, spacery i wycieczki – doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni, zajęcia dodatkowe i integracyjne, gry i układanki stolikowe, pomoc logopedyczna i pedagogiczna.

12.15 –12.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

– doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience- prawidłowe korzystanie z toalety i prawidłowe mycie rąk.

 

12.30 -13.00 OBIAD:

– ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,

– wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

13.00 – 16.00 ODPOCZYNEK POOBIEDNI i ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:

– słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, ćw. relaksacyjne,

– kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie, zabawy w kole i zabawy ze śpiewem, spacery i zabawa na placu zabaw.

– rozchodzenie się dzieci – stosowanie zwrotów grzecznościowych, doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni.