Ramowy Rozkład Dnia

6.30–8.30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia wyrównawcze, praca z dziećmi zdolnymi. Zabawy dowolne, praca indywidualna i zespołowa. Wspólnie z dziećmi przygotowanie pomocy do zajęć. Obserwacja dzieci.
8.30-9.009.00-9.30 Zabawa ruchowa z całą grupą.Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo- higieniczne. Śniadanie
09.30-10.30 Zajęcia organizowane z całą grupą będące realizacją treści podstawy programowej.
10.30 – 10.45 II śniadanie (przekąska)
10.45-12.00 Swobodne i organizowane zabawy i ćwiczenia w Sali i na powietrzu z wykorzystaniem sprzętów i zabawek terenowych. Obserwacje przyrodnicze i społeczne, spacery, wycieczki, teatrzyki i koncerty.
12.00-12.30 Czynności porządkowo- higieniczne.
12.30-13.00 Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie.
13.00 – 13.30 Głośne czytanie w ramach innowacji pedagogicznej „Moja przyjaciółka książka”.
13.30-14.30 Zajęcia dodatkowe, Swobodne i organizowane zabawy i ćwiczenia na powietrzu i w sali zajęć przedszkola, praca indywidualna i zespołowa z dziećmi zdolnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
14.30-16.00 Zabawy i ćwiczenia organizowane z całą grupą . Rozchodzenie się dzieci.