RADA RODZICÓW 2022/2023

ZARZĄD

PRZEWODNICZĄCA – JAGODA GĄSIOREK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – MALWINA WILCZYŃSKA

SKARBNIK – JULITA NAGLER

SEKRETARZ – BARBARA PIELAWSKA

SKŁAD RADY RODZICÓW

1. BARBARA PIELAWSKA

2. EWELINA CHLEBOWSKA

3. JAGODA GĄSIOREK

4. JULITA NAGLER

5. DOMINIKA NOSKOWICZ

6. BARBARA PASIAK

7. KINGA PIEPRZKA

8. MARTA NIEŁACNA

9. MALWINA WILCZYŃSKA

10. KAROLINA RACHWALSKA

 

Numer konta Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Raszkowie 

Oddział w Przygodzicach 

40 8430 0009 3003 0027 1615 0001

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 2020/2021

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Calineczka” w Czarnymlesiezwiązku z wystąpieniem COVID-19