RADA RODZICÓW 2023/2024

ZARZĄD

PRZEWODNICZĄCA – JAGODA GĄSIOREK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – MALWINA WILCZYŃSKA

SKARBNIK – JULITA NAGLER

SEKRETARZ- DOMINIKA NOSKOWICZ

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

  • BARBARA PASIAK
  • DOMINIKA NOSKOWICZ
  • JAGODA GĄSIOREK
  • JULITA NAGLER
  • LONGINA JARYCH
  • MALWINA WILCZYŃŚKA
  • PATRYCJA WNUK
  • ANNA KACZMAREK
  • ŻANETA ROSPĘK

 

Numer konta Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Raszkowie 

Oddział w Przygodzicach 

40 8430 0009 3003 0027 1615 0001

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 2020/2021

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Calineczka” w Czarnymlesie w związku z wystąpieniem COVID-19