Opłata za przedszkole 2021/2022

Każdy rodzic otrzyma książeczkę opłat za przedszkole

1. Opłata za przedszkole składa się z dwóch składników :

– opłaty za żywienie -ilość dni w miesiącu x 5.00 zł - dzienna stawka żywieniowa,

- opłaty stałej : 1 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin (np. jeżeli dziecko zapisane jest na 8 godzin płaci 3 zł. dziennie, jeśli na 9 godzin płaci 4 zł dziennie itd.),

- dzieci 6 letnie płacą tylko za żywienie i bez względu na liczbę godzin w przedszkolu nie ponoszą opłaty stałej,

- dzieci z kartą dużej rodziny mają 50 % zniżkę na opłatę stałą. Prosimy o dostarczenie kserokopii karty dużej rodziny,

- rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą złożyć wniosek o pokrycie kosztów dożywiania dziecka w przedszkolu do GOPS-u w Przygodzicach. MOPS-u w Ostrzeszowie lub Odolanowie,

2. Opłatę za przedszkole regulujemy z góry tzn. w całości za miesiąc np. wrzesień, a koszt pobytu dziecka za dni nieobecności odliczany jest w następnym miesiącu, czyli np. za dni nieobecne we wrześniu odliczenia będą w październiku itd.,

3. Jeżeli opłata regulowana jest przez Internet to pamiętań należy o wpisaniu imienia i nazwiska dziecka, a nie rodzica. W przedszkolnej książeczce opłat piszemy tylko kiedy zrobiliśmy przelew, nie ma konieczności wydruku potwierdzenia,

4. Książeczki opłat zabieramy z przedszkola na początku miesiąca, dokonujemy wpłaty najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca i zwracamy je podając nauczycielce lub innemu pracownikowi przedszkola do 20 dnia każdego miesiąca. Nr konta opłaty za przedszkole znajduje się w książeczce opłat,

5. Składka na Radę Rodziców i na rzecz grupy wynosi 50.00 zł na półrocze czyli 100.00 zł na rok – płatne na konto Rady Rodziców – nr na stronie internetowej przedszkola :

89 1050 1201 1000 0090 7792 1725

6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU płatne do końca września 2022 r. w kwocie 42.00 zł na konto Rady Rodziców

89 1050 1201 1000 0090 7792 1725