Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dotyczy Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie.

 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole-calineczka.com

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowana jest przebudowa strony pod kątem dostosowania jej zasobów do standardów WCAG 2.1.

Dostępność architektoniczna

1) Publiczne Przedszkole „Calineczka” w Czarnymlesie, ul. ks. Wojciecha Liberskiego 3 ( dwa oddziały)

 • 2-kondygnacyjny budynek z częścią dydaktyczną na parterze,
 • Przy jedynym wejściu głównym nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością,
 • W budynku przedszkola nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnością,
 • Przed przedszkolem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

2) Jeden oddział  przedszkolny w budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie przy ul. Odolanowskiej 42

 • Część przedszkolna : sala zajęć wraz z korytarzem, szatnią, pomieszczeniem socjalnym   i łazienką znajduje się   w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie,
 • Przy wejściu do części przedszkolnej znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością,
 • W części przedszkolnej znajduje się toaleta  przystosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 • Przed szkołą znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje dodatkowe

Klient może komunikować się ze szkołą:

 • telefonicznie: 62 733 50 18
 • listownie (Publiczne Przedszkole ”Calineczka” w Czarnymlesie, ul. ks. Wojciecha Liberskiego3, 63-421 Przygodzice),
 • przez email ( [email protected])

Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o dostępności