NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII

Przedszkole w Czarnymlesie założone zostało przez Zgromadzenie Sióstr od Św. Józefa i prowadzone było pod nazwą Ochronka Parafialna Św. Józefa w Czarnymlesie od 1945-1948r.

W roku 1948 budynek został przejęty przez Zarząd Gminy Czarnylas i powstało jedno oddziałowe, pięciogodzinne Przedszkole prowadzone i utrzymywane przez władze gminne Czarnegolasu.

W roku 1978 przedszkole zapewniało dzieciom opiekę przez 9 godzin dziennie. Od początku swego istnienia w przedszkolu organizowane były działania mające na celu poprawę warunków pracy, pobytu dzieci w przedszkolu .

W 1987 z uwagi na dużą liczbę dzieci chcących uczęszczać do przedszkola utworzono drugi oddział. Rodzice w czynie społecznym dobudowali magazyn, zagospodarowano i wyposażono drugą salę zajęć .

W 1996 dzięki staraniom władz gminy staliśmy się pierwszym ekologicznym przedszkolem w gminie gdyż założono centralne ogrzewanie na gaz.

Rok 1998 jest rokiem szczególnym w historii naszego przedszkola, w tym to roku nasza placówka uroczyście obchodziła 50 lecie swego istnienia. Uchwałą Rady Gminy Przygodzice nadano jej imię jednej z bohaterek baśni H.Ch. Andersena ”Calineczki” (7.06).

W Roku 1999 kończy wieloletnią pracę p. Mirosława Nieruchalska a stanowisko dyrektora placówki obejmuje p. Maria Radajewska

W Roku 2001 powstał nowy plac zabaw

W Roku 2003 ( marzec ) dzięki staraniom wójta Gminy Przygodzice Pana Przemysława Kaźmierczaka i ówczesnego Radnego Pana Czesława Noskowicza udaje się uregulować sprawy własności budynku przedszkola z Kościołem Ewangelickim i przedszkole „bezpieczne” o dalsze istnienie może funkcjonować i rozwijać się dalej.

W roku 2007 położono kostkę brukową na drodze prowadzącej do przedszkola i parkingu przed przedszkolem. W tym samym roku nasza placówka dostosowała się do nowych wymagań Sanepidu – dokonano modernizacji bloku kuchennego.

W latach 2008 i 2012 Publiczne Przedszkole „Calineczka” zostało wyróżnione Dyplomem Uznania za pracę i zaangażowanie na rzecz Rozwoju Gminy Przygodzice.

Rok 2009/2010 to wyposażenie placu zabaw w nowe sprzęty zabaw dla dzieci zakupione ze środków Rady Rodziców i z środków pozyskanych od sponsorów.

W roku 2011 wykonano nowe ogrodzenie przy przedszkolu, a wejście na plac zabaw wyłożono kostką brukową.

W roku 2013 r. – I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim

W roku 2014r. – I miejsce w Gminny Konkursie Kolęd i Pastorałek,

Rok 2015r.- Najlepsi w Gminie Przygodzice – 1 miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym i Puchar Starosty Ostrowskiego w Powiatowym Konkursie Twórczości Artystycznej,

W roku 2016– powstanie trzeciego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czarnymlesie.

2018r.– powstanie projektu budowy nowego przedszkola, obchody 70- lecia istnienia przedszkola „Calineczka”

2020r.– udział w akcji MEN „Razem w Święta”- stworzenie upominków dla lokalnej społeczności oraz przyjaciół przedszkola.

2021r.– zapoczątkowanie akcji SPRŻTANIA ŚWIATA w której z roku na rok bierze udział coraz więcej ludzi oraz organizacji (Nadleśnictwo Antonin, Fundacja ONE MORE TREE)

2022r.– włączenie się w akcję pomoc dla Ukrainy, organizowanej przez Gminę Przygodzice,

2023r.- obchody 75-lecia przedszkola, wizyta Pani Marleny Maląg- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

DZIEŃ DZISIEJSZY

Obecnie do Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie mamy trzy grupy wiekowe. Motylki 3 latki, Rybki 4-5latki oraz Żabki 5-6latl. W przedszkolu zatrudnionych jest sześć nauczycielek (w tym dyrektor przedszkola) , 3 pracowników obsługi, a także dwie pomoce nauczyciela. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00. Do sukcesów naszej placówki i miejsca w którym teraz się znajduje przyczyniło się wiele osób : zarówno byli, obecni pracownicy, Rodzice jak również i przede wszystkim władze gminne i lokalne, które doceniają pierwszy szczebel w edukacji dziecka jakim jest przedszkolne. Nie można też pominąć dużego znaczenia sponsorów i pomocy społeczeństwa lokalnego w budowaniu dobrego wizerunku Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie. Przedszkole nasze, które nosi imię Calineczki wiele miejsca w pracy poświęca twórczości H Ch. Andersena. Wielkie piękno i trwała wartość baśni Andersena polegają na tym, że pokazują życie takim, jakie jest, tłumaczą dzieciom świat, uczą je wrażliwości i współczucia, pomagają oswoić emocje.

Nasze Przedszkole jest miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności, w rozwijaniu zdolności oraz zainteresowań. Uczymy tolerancji, życzliwości, empatii, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek. Baza i wyposażenie przedszkola zapewniają naszym przedszkolakom pełną realizację treści programowych jednocześnie pozwala to nauczycielom na stwarzanie idealnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci.

W „Calineczce”- „Dzieci są kwiatami, które oświecamy,

ale to one same rozkwitają pełnią swojej

wolności i piękna”