REKRUTACJA 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Od 5 lutego rozpoczynamy rekrutację do  przedszkola nowych kandydatów.
Wnioski należy złożyć w przedszkolu w terminie od 5 lutego do 1 marca 2024 r.
Zapraszamy!

 Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola 

Formularze do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

 

 

UWAGA!

Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do  przedszkola zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje przedszkole, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz kryteria określone w  Uchwale Nr XXXII/282/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 stycznia 2022 r.