Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie

 

Dyrektor:

mgr Maria Radajewska nauczyciel dyplomowany wykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z arteterapią,kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej,

Nauczycielki :

mgr Aneta Roga nauczyciel dyplomowany wykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe ,oligofrenopedagogika, 
mgr Bernadeta Niełacna  nauczyciel dyplomowany wykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,oligofrenopedagogika, 
 mgr Angelika Serafin nauczyciel mianowany wykształcenie : wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z arteterapią,logopedia,

mgr Żaneta Kaczmarek nauczyciel kontraktowy, wykształcenie: wyższe magisterskie: edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

mgr Ilona Witwicka- nauczyciel początkujący, wykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika w zakresie komunikacji społecznej i samorządności, technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość

mgr Danuta Malinowska  pedagog specjalny 

Weronika Radajewska pedagog 

Ks. Daniel Zarębski- religia 

 

Pomoc nauczyciela:

Malwina Wilczyńska

Dagmara Zimniak

 

Pracownicy obsługi :

Bożena Radajewska kucharka 
 
Dorota Berezicka -pomoc kuchenna
Beata Walczak – sprzątaczka