Z okazji Dnia Sołtysa
składamy Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich
najlepsze życzenia i podziękowania
za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Życzymy satysfakcji płynącej z realizowanych działań, niech trud wkładany w codzienną pracę zaowocuje wspaniałymi efektami.