Na zaproszenie nauczycielki Bernadety Niełacnej odpowiedziało kilka mam z grupy starszaków, które uczestniczyły w zajęciu otwartym. Jesienna tematyka zajęcia umuzykalniającego przybliżyła Rodzicom pracę nauczyciela przedszkola. Była wspaniałą okazją do obserwacji zachowań dzieci, ich wzajemnych relacji, zaangażowania i aktywności podczas zajęcia edukacyjnego.