Nasi PRZEDSZKOLACY znają przygody CALINECZKI, śpiewają hymn przedszkola o Calineczce i chcą, aby przedszkole było znane i lubiane w środowisku lokalnym.
Z okazji przyjścia wiosny przedstawiciele miejscowych instytucji i organizacji, Rada Rodziców a także przyjaciele przedszkola mieli okazję obejrzeć przedstawienie wg baśni Andersena pt. „Calineczka”
Mali artyści zaprezentowali się również przed uczniami klasy pierwszej, którzy wraz z nauczycielką odwiedzili nasze przedszkole.Spotkania z miłymi gośćmi były również okazją do podsumowania konkursu recytatorskiego o tematyce wiosennej.