22 kwietnia to bardzo ważny dzień dla naszej Planety, właśnie wtedy obchodzimy DZIEŃ ZIEMI.

Już po raz drugi nasze przedszkole zorganizowało akcję sprzątania okolicy pt.

„OD MALUSZKA DO STARSZAKA, POSPRZĄTAJMY KAWAŁEK ŚWIATA”

Bardzo się cieszymy, że w naszą akcję zaangażowało się tak dużo ludzi. Serdeczne podziękowania dla Klubu Seniora z Czarnegolasu, który tak licznie zebrał się i zebrał dużą ilość śmieci.

Bibliotekarce Pani Edycie Wawrzyniak która wraz z czytelnikami biblioteki udała się i uporządkowała teren dookoła biblioteki oraz okoliczne ulice.

 Serdeczne podziękowania dla rodziców naszych przedszkolaków i samych dzielnych małych ekologów, którzy z wielką dokładnością zbierali śmieci w swoich okolicach.

Kształtowanie postaw proekologicznych jest jednym z ważniejszych celów edukacji przedszkolnej. Zdając sobie sprawę, że jako nauczyciele mamy wpływ na świadomość ekologiczną swoich wychowanków, już od najmłodszych lat staramy się uwrażliwiać ich na piękno przyrody i równocześnie uświadomić im jak duża jest ich rola w utrzymaniu czystości środowiska. Organizowanie  akcji sprzątania okolicy jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie

 

Celem tej akcji jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z najbliższego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego.

DBAJMY O ZIEMIĘ, MAMY JĄ TYLKO JEDNĄ!!!