Ja, przedszkolak dzielny,
będę zawsze uśmiechnięty.
Będę słuchał swoje panie
i zjadał śniadanie.
Będę dbał o zwierzęta i chronił kwiaty,
aby nasz świat był piękny i bogaty.
Będę grzecznie się bawił i pilnie uczył.
żebym mamy i taty nigdy nie zasmucił.

18 PAŹDZIERNIKA 2016r. odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. 12-ścioro dzieci przyjęto do grona przedszkolaków CALINECZKI. Uroczystość pasowania połączona zostało z DNIEM EDUKACJI NARODOWEJ jest to święto ważne zarówno dla nauczycieli jak i uczniów można tutaj przytoczyć słowa Paulo Coelho „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”. Uroczystość uświetnili rodzice dzieci pasowanych oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania grupa MALUCHÓW zaprezentowała swoje umiejętności taneczne i recytatorskie, a grupa STARSZAKÓW zaprezentowała przepiękny taniec POLONEZ oraz piękny wiersz i piosenkę dla nauczycielek.