Dnia 11.05.2022r odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnymlesie. Dzieci dowiedziały się, że praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów. To także udzielanie pierwszej pomocy, zabezpieczanie miejsca wypadku, udzielanie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych.

Dzieci miały możliwość obejrzenia wozu strażackiego ale także sprawdzić się w roli strażaka poprzez próbę utrzymania węża strażackiego.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi OSP Damianowi Chlebowskiego, P. Dawidowi Pielawskiemu oraz P. Bartoszowi Chlebowskiemu, za zorganizowanie tak pouczającego spotkania.

Spotkanie obyło się w przyjemnej atmosferze.