18 kwietnia  2012 r.odbyło się w przedszkolu spotkanie rodziców z udziałem  psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wlkp.

W nawiązaniu do tematyki spotkania poświeconej wychowaniu dzieci przybliżono postać Janusza Korczaka i kilka jego cennych”myśli”

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim”