„PODZIELIĆ SIĘ OPŁATKIEM, POWIEDZ MI, CO TO ZNACZY ?

TO DOBRZE ŻYCZYĆ INNYM I WSZYSTKO IM PRZEBACZYĆ…”

Świąteczne nakrycie stołu, sianko i wigilijne dania, dzielenie się opłatkiem i życzenia, kolędy i pastorałki  – tak minął przedszkolakom jeden z przedświątecznych dni w przedszkolu.