Informacje dotyczące REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025

W związku z rozporządzeniem RODO, nie możemy zamieścić na stronie internetowej przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych w pierwszej turze rekrutacji. Szczegółowa lista znajduje się w naszej placówce.

Do dnia 18.03.2024r. rodzice dzieci zakwalifikowanych, proszeni są o złożenie osobiście podpisu w przedszkolu.

W pierwszej turze rekrutacji dnia 20.03.2024r. w przedszkolu zamieszczona zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA

Dnia 2.04.2024r. rusza rekrutacja uzupełniająca dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola w pierwszej turze.  Są to dzieci od 2,5 roku życia oraz dzieci spoza Gminy Przygodzice.

W drugiej turze rekrutacji do dnia 12.04.2024r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych w drugiej turze.

Do dnia 18.04.2024r. rodzice dzieci przyjętych w drugiej turze, proszeni są o złożenie osobiście podpisu w przedszkolu.

Do dnia 19.04.2024r. w przedszkolu wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny do 2024/2025r.

W związku z odpowiednią ilością miejsc w przedszkolu. Każde dziecko zostanie przyjęte i będzie mogło uczęszczać do naszego przedszkola w roku szkolnym 2024/2025. W pierwszej turze rekrutacji dzieci z Gminy Przygodzice i dzieci 3-6letnie oraz w drugiej turze dzieci 2,5-6letnie oraz spoza Gminy Przygodzice.