„Żyj z przyrodą w zgodzie, odsuń od niej zło, i pamiętaj co dzień, aby chronić ją”