W ramach projektu „Zdrowo i sportowo” dzieci z grupy Rybek połączyły naukę matematyki z aktywnością ruchową.

FILM DO ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU ZDROWO I SPORTOWO