W bieżącym roku szkolnym do grona wychowanków przedszkola przyjęto 19 – cioro dzieci. Wszyscy kandydaci zdali egzamin : potrafią śpiewać, recytować i tańczyć. Znają hymn naszego przedszkola.
Kandydaci składali ślubowanie w obecności swoich starszych kolegów i koleżanek a także przedstawicieli władz lokalnych, Rady Rodziców i wszystkich pracowników przedszkola.