Na zaproszenie Rady Sołeckiej 6 lutego 2015 r. przedszkolacy wzięli udział w uroczystości Otwarcia Sali Wiejskiej w Czarnymlesie.  Z powodzeniem zaprezentowali się w trzech tańcach : POLONEZIE, KRAKOWIACZKU I KANKANIE.