Przez kilka tygodni wychowankowie naszego przedszkola otrzymywali i naklejali na duże kartki w domu tzw. Kwiaty od Calineczki za „dobre zachowanie”: kwiatek czerwony za przestrzeganie norm społecznych, kwiatek niebieski – za samodzielność w czynnościach samoobsługowych, kwiatek zielony – za poszanowanie przyrody, żółty – za aktywność, a fioletowy – na pocieszenie – w przypadku dłuższej nieobecności. Kwiatkowe nagrody mobilizowały i zachęcały dzieci do poprawnych zachowań i przestrzegania KODEKSU  PRZEDSZKOLAKA. Dla najbardziej zaangażowanych były nagrody, dla tych mniej zaangażowanych nagrody motywujące. Wszystkim RODZICOM dziękujemy za współpracę.29 maja podsumowaliśmy nowatorskie działania i jesteśmy przekonani, że miały one pozytywny wpływ na PRZEDSZKOLAKÓW.