W ubiegłym tygodni dzieci z grupy rybek zapoznały się z różnymi warzywami.  Usystematyzowaliśmy wiedzę na temat jadalnych części warzyw, ich systemów korzeniowych. Doskonaliliśmy również umiejętność opisu i kategoryzowania. Jednak największą radość sprawiło dzieciom samodzielne wykonanie warzywnych kukiełek.