17 LISTOPADA na zaproszenie Bibliotekarki Pani Urszuli Bartczak zainteresowani przedszkolacy prezentowali w bibliotece wiersze o tematyce jesiennej.