Drodzy Rodzice,

na naszej stronie w zakładce DLA RODZICÓW pojawiły się nowe „pod zakładki”  jedna z nich to OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW, gdzie umieszczane będą na bieżąco ogłoszenia, które zazwyczaj znajdują się na drzwiach przedszkola. Ułatwi to nam kontakt z rodzicami dziecka, które przez dłuższy czas nie było obecne w przedszkolu oraz w każdej chwili będą mieli Państwo wgląd do przedszkolnych ogłoszeń. Drugą „pod zakładką” są WYDARZENIAI UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE, gdzie zamieszony jest harmonogram imprez, uroczystości wewnętrznych, konkursów, przeglądów czy akcji, które organizowane będą w poszczególnych miesiącach. Konkretne terminy danych uroczystości będą podawane w OGŁOSZENIACH DLA RODZICÓW.