Wiosenne piosenki, prace plastyczne, kolorowe , wiosenne wystroje sal, wiosenne kąciki przyrody, wycieczka do ogrodnika , palenie MARZANNY i wiosenne przedstawienie w miejscowej bibliotece  – to wszystko złożyło się na POWITANIE WIOSNY 2015