13 maja, w piątek trzynaścioro dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych terenu Gminy Przygodzice prezentowało swe umiejętności wokalne w naszej CALINECZCE.Poziom artystyczny był bardzo wysoki i wyrównany, dlatego wszystkie dzieci otrzymały upominki ufundowane przez RR przedszkola oraz GOK w Przygodzicach.
Wydarzenie o charakterze gminnym zaszczycili swą obecnością Wójt Gminy Przygodzice Pan Krzysztof Rasiak, Przewodnicząca Rady Gminy Przygodzice Pani Janina Wojtasiak, dyrektor GZEAS – u Pani Barbara Duczmal oraz dyrektor Zespołu Szkół w Czarnymlesie Pani Urszula Pawłowska. Wykonaniom artystycznym przysłuchiwali się rodzice i nauczyciele.W rolę konferansjera wcielił się Jakub Pietryga, który na zakończenie jako absolwent „Calineczki” zaprezentował swój poziom wokalny. Mali artyści odreagowali stres na placu zabaw, a zaproszeni goście i nauczyciele konwersowali w zacisznym, zielonym i majowym otoczeniu naszego przedszkola. Za pomoc w organizacji gminnego przedsięwzięcia artystycznego dziękujemy Radzie Rodziców Przedszkola.