4 kwietnia 2016 r. odwiedził przedszkole PAN POLICJANT. Przekazał dzieciom informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze. Przedszkolacy z kolei bardzo dobrze zdali egzamin ze znajomości znaków drodowych i wiedzy związanej z bezpieczeństwem. Bawili się razem z panem policjantem i bardzo dobrze rozpoznawali znaki dawane przez gościa do prawidłowego poruszania się po drodze.