Przedszkole „Calineczka” bierze udział w ogólnopolskiej akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.
Do czytania dzieciom zajmująca się akcją nauczycielka Aneta Roga zaprosiła pielęgniarki miejscowej Przychodni Lekarskiej – panią Justynę Marszałek i panią Lenę Chmielinę, a także dyrektorkę Zespołu Szkół w Czarnymlesie – panią Urszulę Pawłowską.