W sobotę, 17. 06.2023 roku, odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 75-lecia istnienia Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli między innymi Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, poseł RP Pani Katarzyna Sójka, Wójt Gminy Przygodzice Pan Krzysztof Rasiak, Wizytator KO Poznań delegatura w Kaliszu Pani Elżbieta Kubiak oraz wiele wspaniałych osób związanych na stałe z naszą placówką. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za obecność, złożone życzenia i upominki dla przedszkolaków.
Uroczystość poprowadziły obecna Pani dyrektor Maria Radajewska oraz Pani Mirosława Nieruchalska, która była dyrektorem naszego przedszkola w latach 1968-1999r, a przedszkolacy zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności wspaniały program artystyczny.
Ogromne wzruszenie wywołał występ czteropokoleniowej rodziny naszej wychowanki Marcelinki, ponieważ każda z Pań uczęszczała do naszego przedszkola. Na scenie nie zabrakło zaprzyjaźnionego Klubu Seniora „Czarnoleskie Nutki”, który na tę uroczystość przygotował wspaniałą piosenkę o przedszkolu- serdecznie dziękujemy.
Po części oficjalnej wszyscy zebraliśmy się na boisku przy sali wiejskiej, gdzie nauczycielki wraz z radą rodziców zainaugurowały początek festynu tańcem na „dobry początek”.
Wspólne świętowanie współorganizowane było z Wójtem Gminy Przygodzice, Radą Sołecką Czarnegolasu i Hetmanowa, KGW Czarnylas, OSP Czarnylas, GOK Przygodzice-dziękujemy serdecznie za współpracę.
Razem z przedszkolem fetowali także miejscowi panowie strażacy, którzy oficjalnie powitali i uczestniczyli wraz z całą lokalna społecznością w poświęceniu nowego wozu strażackiego- serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim gościom i rodzicom za udział w uroczystości i urodzinowe życzenia.