NOWE OBOSTRZENIA

2021-03-25

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że zgodnie z ogłoszonymi w dniu dzisiejszym obostrzeniami
od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte.
Do placówki będą mogły przyjść wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

W związku z tym na czas od 29 marca do 09 kwietnia 2021 będziemy przyjmować zgłoszenia na podstawie oświadczenia, które jest umieszczone na stronie internetowej przedszkola.
Prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia
i przesłanie go drogą mailową do piątku 
26.03.2021. do godz.13.00.
a pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu przyniesienie oryginału.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o  bezwzględne stosowanie się
do obowiązujących w przedszkolu procedur
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 
62 733 50 18

 

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA