WESOŁEGO ALLELUJA

Wieść radosną niosą dzwony,

na wsze świata grają strony,

że Zmartwychwstał Pan nad Pany,

Bóg wszechmocny, Bóg kochany.

 

Mnóstwo radości, jaj obfitości,

koszyka marzeń i mocnych wrażeń

a w Dyngusa dużo lania

i radości z leniuchowania

Z serdecznymi pozdrowieniami, w imieniu całej społeczności

Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie

 

Maria Radajewska

 

WIELKANOC 2021