ROK SZKOLNY 2017/2018

WRZESIEŃ 2017

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

2. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo.

3. Rozpoznawanie i nazywanie zjawisko charakterystycznych do jesieni.

4. Rozwijanie zainteresowań przyrodą, umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt.

**************************************************************************************************************************************

WRZESIEN 2015

1. Kształtowanie ” postawy przedszkolaka”.

2. Dzielenie się wrażeniami z wakacji.

3. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo

4.Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla jesieni.

 

PAŹDZIERNIK

1. 2. Poznawanie ” darów jesieni”, nazywanie owoców i warzyw, dostrzeganie korzyści płynących z uprawy tych roślin i ich wartości odżywczych.

3. Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych- las, park; przestrzeganie zasad właściwego odnoszenia się do przyrody.

4. Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, budzenie przywiązania do domu rodzinnego.

5. Poznawanie wybranych gatunków zwierząt , ptaków i owadów oraz ich jesiennych zwyczajów.

 

LISTOPAD 2015

1.Rozumienie zmian w przyrodzie i doskonalenie samoobslugi.

2. Kształtowanie patriotyzmu.

3. Poznawanie specyfiki wybranych zawodów.

4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć.

 

GRUDZIEN 2015

1. Poznawanie pracy górników i historii powstania węgla.

2. Zapoznanie z różnymi źródłami energii.

3.4. Poznanie tradycji i obyczajó związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

 

                                                                                                                                                                            >ROK 2016<

STYCZEŃ 2016

1. Poznanie zwyczajów związanych z Nowym Rokiem i Karnawałem.

2. Rozszerzenie zasobu słownictwa dotycz. treści niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.

3. Budzenie uczuc szacunku i przywiązania do osób starszych.

4. Dostrzeganie zmian charakterystyczncych dla nowej pory roku.

 

LUTY 2016

1. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

2. Poznanie regionu górskiego, obyczajów ludzi żyjących w regionie górskim.

3. Wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych z aktualna porą roku.

 

MARZEC 2016

1. Dostrzeganie zmian w przyrodzie w okresie wczesnej wiosny.

2.Zainteresowanie dzieci praca zawodowa kobiet i budzenie szacunku dla nich na podstawie utworów literackich.

3. Wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych oraz zmian w świecie przyrody z aktualna porą roku.

4. 5. Budzenie zainteresowań zwyczajami panującymi w rodzinie związanymi ze świętami Wielkanocnymi.

 

 

KWIECIEN 2016.

1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

2. Poznawanie dorosłych i młodych zwierzat hodowanych na wsi.

3.Ochrona środowiska-poznawanie zagrożeń dla środowiska naturalnego.

4. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

 

 

MAJ2016.

1. zapoznanie z trudną praca strażaków, jej znaczenie dla wszystkich ludzi.

2. Rozwijanie zainteresowan książką poprzez słuchanie opowiadań czytanych przez n-la, oglądanie ilustracji.

3. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie- ogród, sad, pole.

4. Kształtowanie więzi emocjonalnej z najbliższymi osobami, uczestniczenie w obchodach świąt o rodzinnym charakterze.

 

CZERWIEC 2016

1. Poznawanie zwyczajów i zabaw rówieśników w innych krajach, kształtowanie tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry.

2. Wzbogacanie wiadomości na temat przyrody.

3. Poznawanie nowej pory roku, określanie jej charakterystycznych cech.

4. Rozumienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.

5. Kształtowanie więzi emocjonalnej z najbliższymi oraz rówieśnikami, uczestniczenie w obchodach świąt o charakterze rodzinnym.