„ Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.
Robert Fulghum

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i i uwzględnia w swych działaniach potrzeby środowiska. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności, działają metodami aktywnymi, poznają swoje prawa i obowiązki, czują się bezpiecznie. Rodzice, świadomi swej roli są współautorami i partnerami życia Przedszkola, z ich udziałem organizujemy środowisko wychowawcze i warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci.