WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

  • 18.03.2022 roku podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola.            Listy dostępne będą wewnątrz budynku przedszkola. Informacje te będzie można także uzyskać pod numerem telefonu :

62/733 50 18 w godzinach od 8.00 do 15.00

WAŻNE!

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

W związku z tym rodzice (rodzic) dziecka zakwalifikowanego są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia w dniach :

18.03-24.03.2022

woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

  • Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2022 w takiej samej formie, co listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 62/733 50 18 ,

w godzinach : 8.00-15.00