Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole, nową drogą pójdziemy odważnie….27 czerwca pożegnaliśmy 18 dzieci : 10- cioro z nich poszło do szkoły w Czarnymlesie, czworo do szkoły w Szklarce Przyg., a czworo do oddziału zerowego w Szklarce Przyg. Z pozostałymi przedszkolakami spotkamy się po wakacjach. Zakończenie roku było też okazją do wspólnych podziękowań : kadrze pedagogicznej, radzie rodziców oraz bliskim przyjaciołom przedszkola.