Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczął się wyjątkowo  spokojnie i optymistycznie. Nowi przedszkolacy szybko zaaklimatyzowali się w miłym i przyjaznym otoczeniu.