Święto Narodowe 3 maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto to jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych. Z tej okazji 30 kwietnia uczestniczyliśmy w uroczystej akademii przygotowanej przez naszych MAŁYCH PATRIOTÓW, którzy cały tydzień przygotowywali się do tego święta. Przedszkolaki  w odświętnych strojach ozdobionymi kotylionami z powagą i dumą zaprezentowały program patriotyczny o Polsce oraz odśpiewali Hymn Polski Mazurka Dąbrowskiego.

Grupa maluchów zaprezentowała Taniec Narodowy POLONEZ, grupa średniali przygotowała Poleczkę oraz taniec KOZA. Najstarsza grupa „Żabki” zaprezentowała Trojaka oraz taniec z biało-czerwonymi wstęgami.

Głównym celem spotkania było wyrobienie wśród dzieci postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych mających na celu poczucie przynależności narodowej.

 

Obchody Święta 3 maja- film

Obchody Święta 3 maja- film Grupa Żabki 5-6latki