„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) .” Jan Paweł II
Z okazji świąt majowych w naszym przedszkolu został zorganizowany apel. Dzieci zaprezentowały program artystyczny
w którym recytowały wiersze, śpiewały pieśni patriotyczne.
Święta te są okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych oraz mają na celu przychylić przedszkolakom powagę świąt majowych i zainteresować historią naszego narodu.