Bardzo cenimy strażaków za to, że są i że z przedszkolem owocnie współpracują.

W przedszkolu gościliśmy zarówno miejscową jednostkę straży pożarnej jak i jednostkę gminną, która przy okazji odwiedzin usunęła niebezpieczne gniazdo os i szerszeni.