Kolejny moduł innowacji to odkrywanie tajemnicy wody. Dzieci poznały stany skupienia wody, obserwowały podczas doswiadczen co rozpuszcza się w wodzie. Duża atrakcją były doświadczenia z wędrującą kolorowo wodą oraz obserwacje roztworu wody.