Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się UCHWAŁĄ NR XLIV/370/2023 RADY GMINY PRZYGODZICE z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przygodzice.