Dzięki gościnności Pana Jerzego Smoka -Leśniczego Leśniczówki w Czarnymlesie Przedszkole „Calineczka”mogło zorganizować Gminny Konkurs Ekologiczny w miejscu wymarzonym na utrwalenie wiadomości o poszanowaniu przyrody.Nauczycielka Aneta Roga przygotowała dla dzieci pytania sprawdzające wiedzę ekologiczną oraz konkurencje sprawnościowe. Dzieci miały również okazję posegregować śmieci i wykonać z odpadów ekologiczną zabawkę.Wszyscy mali uczestnicy otrzymali dyplomy,a także nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Przygodzice – Pana Krzysztofa Rasiaka, obecnego na eko – spotkaniu.Komisja konkursowa w składzie: dyr. GZEAS – u Pani Barbara Duczmal, za- ca nadleśniczego Nadleśnictwa w Antoninie – Pan Tomasz Rychlik oraz pracownik Działu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Przygodzicach – Pan Andrzej Pichet przyznała trzy miejsca za pracę plastyczną wraz z ekologiczną wizytówką.Każda placówka oświatowa Gminy Przygodzice za udział w konkursie nagrodzona została sadzonką krzaku ozdobnego ufundowaną przez Nadleśnictwo w Antoninie.Eko – spotkanie zakończyło się pieczoną w ognisku kiełbasą w miłej, przyjaznej atmosferze, w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.Wszystkim uczestnikom dziękujemy za miło spędzone wspólnie chwile!!!