14 października w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie pracowników przedszkola, przedstawicieli rodziców    i przyjaciół przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej