Dyrekcja wraz z całą społecznością oraz Rada Rodziców Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie serdecznie dziękują WSZYSTKIM , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji zabawy andrzejkowej na rzecz dzieci z przedszkola.

Uzyskany dochód przeznaczony będzie na obchody Jubileuszu 75-lecia istnienia przedszkola.

Dziękujemy!