jadl

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2020-08-30 225149

 

rrada rodzicow

 

 

1461488197

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 2020/2021

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Calineczka” w Czarnymlesiezwiązku z wystąpieniem COVID-19

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „CALINECZKA” W CZARNYMLESIE ROK SZKOLNY 2021/2022 – do pobrania

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca- Joanna Serafin

Zastępca: Agnieszka Broniarczyk

Skarbnik: Dominika Tomczak

Sekretarz: Anita Brylak

Komisja Rewizyjna:

Anna Pauś

Ewa Kawa

Agnieszka Krysik

Członkowie: 

Barbara Pielawska

Monika Cieślińska

Agnieszka Pauś

 

Podstawa programowania wychowania przedszkolnego

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2020/2021

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Statut Przedszkola

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2016