zpd

„CALINECZKA”

W CZARNYMLESIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. W dniach od 01 do 16 lutego 2018 r. rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola zabierają z przedszkola i oddają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

2.  W dniach od 26 lutego do 16 marca 2018 można pobrać i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

3.  Dnia 22 marca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.  Od 22  do 27 marca 2018 r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola

5.  Dnia 28 marca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

Kryteria rekrutacji dostępne są na stronie www.bip.przygodzice.pl