phN6EYqZMTimfBXPuD7ThWwVKsM1cHhMgl2O2d7Pm1-FwABgNyNuaz8RdHL6-F3XzSE9dtquzxStMeuVOE9qg0oBFJ7Zia-Mcv_11rjG7IGDRGS30QpXgVVPGLJ-u2s0Js6-jjwt8YxhKb3uutzFNir5c2h2CDX7s0JyDsEMMwaIDvFlEKegwkN7-UktPULlvvVQccUUQAU0MOjQzmHrGHSzanowni Rodzice

Na dzień 15 .09.202 (wtorek), o godz.9.00 zaplanowana jest  w przedszkolu wizyta fotografa, prosimy zatem o przygotowanie dzieci ( fryzura, strój). Fotografie zostaną wykonane wszystkim dzieciom, nie ma jednak obowiązku ich zakupu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieobecności  dużej ilości przedszkolaków, termin ten może ulec zmianie. Poniżej prezentujemy jedną z propozycji zdjęć: